Avrupakent GYO (AVPGY) Temettü Açıklaması

Avrupakent GYO (AVPGY) Temettü Açıklaması

Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde, kar dağıtım politikasını açıkladı. Şirketin kar dağıtım politikası, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve Sermaye Piyasası Kurulu‘nun (SPK) Kar Payı Tebliği (II-19.1) gibi mevzuatlarla uyumlu olarak oluşturulmuştur.

Bu politika doğrultusunda, yıllık net dağıtılabilir karın en az %50’si pay sahiplerine nakden en fazla üç taksitte dağıtılacaktır. Şirketin, Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler arasında kar dağıtma zorunluluğu olmamakla birlikte, süregelen kar dağıtımı geleneği oluşturma hedefi bulunmaktadır.

2024 Memur Zammı Belli Oldu

2024 Memur zammı : En düşük memur maaşı 32 bin 960 TL oldu Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği haber geldi. 2023 yılı için enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre, memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı yüzde 49,25 oldu. En düşük memur maaşı ise 32 bin 960 TL'ye yükseldi.

İlgili İçerik

Kar paylarının dağıtımı, yıllık net dağıtılabilir karın belirlenen yüzdesi üzerinden genel kurul onayıyla yapılacaktır. Bu oran, Şirket’in yatırım ve finansman stratejileri, piyasa beklentileri, ekonomik şartlar gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak her yıl yönetim kurulu önerisi ve genel kurul onayıyla belirlenecektir.

Kar dağıtımında öncelikle kanuni yedek akçe ayrılacak ve kalan kısım, birinci ve ikinci temettü olarak dağıtılabilir veya yedek akçe olarak ayrılabilir. Bu dağıtımlar, pay sahiplerinin hakları ve ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak yapılacaktır.

Kar payları, pay sahiplerine genel kurulun belirleyeceği tarihte eşit olarak dağıtılacak ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamayacaktır. Ayrıca, genel kurulun Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda kâr payı avansı dağıtma yetkisi bulunmaktadır.

Şirket, halka açık bir şirket olarak yıllık net karın en az yarısını pay sahiplerine nakden üç taksitte dağıtma taahhüdünde bulunmaktadır. Ancak kar dağıtımı, şirketin stratejileri, ekonomik koşullar ve mevzuat değişiklikleri gibi faktörlere bağlı olarak her yıl değerlendirilecek ve belirlenecektir.

Avrupakent GYO Tememmüt Tarihi ve Şekli Nasıl Olacak?

Kar paylarının dağıtım tarihi ve şekli, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve genel kurul kararıyla belirlenecektir. Bu dağıtımlar, pay sahiplerinin haklarına saygı göstererek ve yasalara uygun şekilde gerçekleştirilecektir.