Vera Konsept (VRGYO) Halka Arz Sonuçları Açıklandı

Vera Konsept (VRGYO) Halka Arz Sonuçları Açıklandı

Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“Vera Konsept”), paylarının halka arzına ilişkin sonuçları açıkladı. 18-19-20 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleşen talep toplama işlemleri sonucunda, 55.000.000 TL nominal değerli payların tamamı halka arz edilmiş ve yatırımcılara dağıtımı başarıyla gerçekleştirilmiştir.

VRGY- Logo
VRGYO Logo

VRGYO Halka Arza Büyük İlgi

Vera Konsept paylarının halka arzı büyük bir ilgi gördü. Talep toplama işlemlerinde, yurt içi bireysel yatırımcılar tarafından tahsisatın 3,1 katı talep toplanmıştır. Yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde ise tahsisatın tam 7,8 katı talep gelmiştir. Yurt dışı kurumsal yatırımcılar da halka arza ilgi göstermiş ve tahsisatın 2,9 katı talep toplamıştır. Bu büyük talep, Vera Konsept’in yatırımcılar arasında geniş bir ilgi ve güven kazandığını göstermektedir.

VRGYO Dağıtım Detayları

Vera Konsept VRGYO , toplam 867.900.000 TL halka arz büyüklüğüne sahip olup, 55.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzında toplamda 3.878.278 adet yatırımcıya dağıtım gerçekleştirmiştir. Bu dağıtımın ayrıntıları şu şekildedir:

  • Yurt içi bireysel yatırımcılara 3.878.174 adet pay dağıtılmıştır.
  • Yurt içi kurumsal yatırımcılara 99 adet pay dağıtılmıştır.
  • Yurt dışı kurumsal yatırımcılara ise 5 adet pay tahsis edilmiştir.

Dağıtım Oranları

Dağıtıma esas tahsisat oranları, yatırımcı gruplarına göre farklılık göstermiştir. Dağıtım oranları aşağıdaki gibidir:

  • Yurt içi bireysel yatırımcılar için %70,00
  • Yurt içi kurumsal yatırımcılar için %20,00
  • Yurt dışı kurumsal yatırımcılar için ise %10,00

Bu oranlar, halka arza katılan yatırımcı gruplarının paydaşlık oranlarını yansıtmaktadır.

VRGYO Halka Arzın Başarısı

Vera Konsept’in halka arzındaki büyük ilgi ve dağıtımın başarısı, şirketin gelecekteki büyüme ve gelişme potansiyelini vurgulamaktadır. Halka arz, şirketin sermaye yapısını güçlendirmesi ve yeni projelere yatırım yapması için önemli bir finansal kaynak sağlamıştır. Vera Konsept’in bu başarısı, Türkiye’nin gayrimenkul sektöründeki büyümesini ve yatırımcıların güvenini yansıtmaktadır.

Sonuç olarak, Vera Konsept‘in halka arzı büyük bir ilgi görmüş ve yatırımcılara başarılı bir şekilde dağıtılmıştır. Şirket, bu kaynakları gelecekteki büyüme fırsatlarına yönlendirmeye hazırlanırken, Türkiye’nin finansal piyasalarındaki canlılığın bir göstergesi olarak ön plana çıkmaktadır.

VRGYO Halka Arz Sonuçları aşağıda verilmiştir:

Yatırımcı GrubuDağıtım Kişi SayısıDağıtım LotuDağıtım Oranı
Yurt İçi Bireysel3.878.17438.500.000%70
Yurt İçi Kurumsal9911.000.000%20
Yurt Dışı Kurumsal55.500.000%10
Toplam3.878.27855.000.000%100
Halka arz sonuçlarına göre, payların %5’ten fazlasını kontrol eden herhangi bir gerçek veya tüzel kişi bulunmamaktadır.